Informator dla nowych wolontariuszy

Start / Informator dla nowych wolontariuszy

(Aktualnie nie prowadzimy naboru do wolontariatu.)

Wolontariusze przyjmowani są w ramach ogłaszanego naboru do wolontariatu, który realizowany jest zgodnie z potrzebami Schroniska. O terminach naboru informujemy na ok. 3 tygodnie wcześniej na naszej stronie internetowej oraz na Faceboooku.

Jeśli zdecydujesz się zostać wolontariuszem w naszym schronisku, zobowiązany będziesz przestrzegać podstawowych zasad, dzięki którym czas spędzony tutaj, będzie bezpieczny i przyjemny dla Ciebie oraz naszych podopiecznych.

ZASADY DOTYCZĄCE SPACEROWANIA Z PSAMI ORAZ ZACHOWANIA NA TERENIE SCHRONISKA W MILANÓWKU

Wolontariuszem w Schronisku w Milanówku może zostać każdy kto: ukończył 16 lat, wziął udział w obowiązkowym szkoleniu, został zakwalifikowany do wolontariatu przez Starszych Wolontariuszy, wypełnił Ankietę Wolontariusza, podpisał wymagane oświadczenia i deklaracje będące integralną częścią Ankiety oraz niniejszego Regulamiu. Od osób niepełnoletnich wymaga jest dodatkowo pisemna zgoda rodziców.

Każdy Wolontariusz zobowiązany będzie zarejestrować się na forum internetowym forum.schroniskomilanowek.pl za pomocą, którego informujemy się o planowanych obecnościach / nieobecnościach przed zbliżającym się dniem spacerów. Na wskazanym forum rejestrujemy się swoim imieniem, a jeśli imię powtarza się logujemy się imieniem wraz pierwszą literą nazwiska lub z przydomkiem, np. Janek lub Janek N. lub Janek_elmo

1. Psy wyprowadzane są w soboty od godziny 9-tej. Wyjątki stanowią różne święta, tzw. „długie weekendy” oraz wyjątkowo niekorzystne warunki atmosferyczne (bardzo silny mróz lub opady), kiedy w porozumieniu z Kierownictwem schroniska ustalany jest inny termin. O ewentualnych zmianach informujemy się za pośrednictwem ww. forum

2. Wolontariusze na poszczególnych podwórkach wspólnie ustalają kto wyprowadza danego psa. Jeżeli w jednym boksie mieszka więcej niż jeden pies psy należy wyprowadzić jednocześnie na wspólny spacer.

3. Osoby niepełnoletnie mogą zajmować się kociętami, kotami, szczeniakami oraz psami małymi, starszymi i spokojnymi. Takie psy wyznacza Starszy Wolontariusz.       Nie zabieraj samodzielnie na spacer psa zwłaszcza takiego, którego nie znasz. Zapytaj o niego lub poproś o pomoc jednego ze Starszych Wolontariuszy.

4. Psy wychodzą na spacer kolejno zaczynając od tych mieszkających najbliżej wejścia.

5. Kontaktuj się z innymi Wolontariuszami, informuj ich które psy zamierzasz wyprowadzać.

6. Upewnij się że na podwórku, z którego zabierasz psa, albo przez które wyprowadzasz go na spacer, nie przebywają luzem inne psy. Niektóre psy nie mogą wychodzić na spacery, więc wypuszczane są na podwórka, żeby mogły pobiegać. Ale żaden pies nie może być wypuszczany na teren konkretnego podwórka bez wiedzy Starszego Wolontariusza.

7.  Spacer z psem powinien trwać około 20-30 minut. Psy w schronisku wychodzą z boksów tylko jeden raz w tygodniu, więc potrzebują możliwie najdłuższych spacerów. Wyjątkiem są niesprzyjające warunki atmosferyczne (np. upał lub silny mróz), kondycja fizyczna danego psa lub decyzja doświadczonego wolontariusza.

8. Podczas spaceru unikaj spotkań z obcymi osobami. Szanuj prywatną przestrzeń osób spacerujących po lesie oraz to, iż nie każdy życzyłby sobie bliskiego spotkania z psem, którego prowadzisz. Unikaj również spacerowania w pobliżu prywatnych posesji.

9. Podczas spaceru unikaj spotkań z innymi psami. Jeśli mijasz inną osobę z psem, trzymaj swojego podopiecznego na krótkiej smyczy. W trakcie spaceru nigdy nie spuszczaj psa ze smyczy.

10. Na spacerze zwracaj uwagę na kondycję fizyczną i psychiczną psa. Jeśli zauważysz jakieś niepokojące objawy, koniecznie poinformuj o tym Starszego  Wolontariusza lub Kierownika schroniska.

11. Wracając z psem na teren Schroniska upewnij się,  że po podwórku, na które chcesz wejść nie biega inny pies, jeśli tak to nie otwieraj furtki,  zasygnalizuj swoją obecność i poczekaj, aż Wolontariusz przebywający z tym psem bezpiecznie odprowadzi go do boksu.

12. Zamykając psa do boksu zwróć uwagę czy pies ma w misce czystą wodę. Jeśli nie, nalej mu, lub poproś o pomoc innego wolontariusza.

13. Schronisko podzielone jest na dwie części, część I – na prawo od bramy; część II na lewo od bramy. Każda z części na mniejsze podwórka.Wyznacznikiem     podziału są furtki.

14. Na terenie schroniska obowiązuje zasada zamykania za sobą ZAWSZE KAŻDEJ FURTKI. Furtki maja za zadanie oddzielić od siebie poszczególne podwórka, by w razie przypadkowego wypuszczenia psa nie doszło do ucieczki lub pogryzienia.

15. Podczas sobotnich spotkań każdy Wolontariusz zobowiązany jest nosić w widocznym miejscu wydany Mu identyfikator.

I N F O R M A T O R

1. Strona internetowa www.schroniskomilanowek.pl w całości prowadzona jest przez Starszych Wolontariuszy, jej celem jest promocja Schroniska oraz adopcji bezdomnych zwierząt.

2. Strona na Facebooku www.facebook.com/schroniskomilanowek w całości prowadzona jest przez Starszych Wolontariuszy, jej celem jest promocja Schroniska oraz adopcji bezdomnych zwierząt.

3. Forum internetowe www.forum.schroniskomilanowek.pl administrowane jest przez Starszych Wolontariuszy ale współtworzone przez wszystkich. Celem jego istnienia jest ułatwienie kontaktu pomiędzy wszystkimi wolontariuszami, wzajemne  informowanie się o obecnościach i nieobecnościach podczas sobotnich spotkań,  informowanie o zmianach terminów spotkań, zgłaszanie pomysłów promocyjnych, rozwiązywanie problemów etc.

4. Schronisko podzielone jest na dwie części:

– część I – na prawo od bramy

– część II – na lewo od bramy

W ten sam sposób podzieleni są Wolontariusze czyli:

– Wolontariusz I –  „pracujący” na I części

– Wolontariusz II  – „pracujący” na II części

Podział nie oznacza braku współpracy pomiędzy Wolontariuszami, jeśli danego dnia frekwencja jest nierówna pomagamy sobie niezależnie od tego, do której części jesteśmy „przypisani”.

5. Identyfikator – podczas sobotnich spotkań każdy Wolontariusz zobowiązany jest go nosić w widocznym miejscu,  zawiera imienną i kolorystyczną informację o Wolontariuszu.

Te same informacje zawarte są na forum.

6. Aktualnie istnieją cztery kategorie (rangi) Wolontariuszy (z podziałem na części schroniska):

– Starszy Wolontariusz + adopcje (czerwony identyfikator) -> wolontariusz z najdłuższym stażem, który poza kompleksową znajomością Schroniska prowadzi również adopcje.

Może wydawać i brać na spacery psy z całego schroniska.

– Starszy Wolontariusz I lub II (żółty identyfikator) ->  wolontariusz z długim stażem, kompleksowo znający specyfikę całej swojej części Schroniska.

Może wydawać i brać psy na spacery tylko ze swojej części Schroniska

– Wolontariusz I lub II (zielony identyfikator) -> wolontariusz z krótszym stażem, znający tylko wybrane psy z I lub II części.

Może wydawać i brać na spacery tyko znane sobie psy.

– Młodszy Wolontariusz (biały identyfikator) -> wolontariusz całkowicie niesamodzielny, z najkrótszą  praktyką, należy Mu się pomoc i uwaga pozostałych Wolontariuszy. Młodszego Wolontariusza obowiązuje całkowita  zależność od pozostałych Wolontariuszy. O zmianie rangi zadecydować może jedynie Starszy Wolontariusz.

7. Ankieta Wolontariusza – rozdawana podczas szkolenia. W związku z tym, iż Ankieta zawiera zobowiązanie systematycznego uczestnictwa w wolontariacie dokument ten wydawany jest na 7 dni „do domu”. W tym czasie przyszły Wolontariusz zobowiązany jest przemyśleć swoje ewentualne uczestnictwo w wolontariacie, biorąc pod uwagę swoje możliwości czasowe oraz predyspozycje psychiczne, fizyczne i zdrowotne. Wypełniając, podpisując i przekazując Ankietę zawierającą ww. zobowiązanie stajesz się Wolontariuszem.

Jednak PAMIĘTAJ! Wolontariat jest dobrowolny i nieodpłatny.

8. Regulamin – rozdawany (w dwóch egzemplarzach) podczas szkolenia, każdy Wolontariusz zobowiązany jest zapoznać się z jego treścią, podpisać i przestrzegać postanowień w nim zawartych.

9. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są dostarczyć w dniu pierwszej wizyty w Schronisku (nie licząc dnia szkolenia) wypełnioną i podpisaną Zgodę Rodzica/Opiekuna na udział w wolontariacie.

10. Zaświadczenie o wolontariacie – wydawane jest osobom, które uczestniczyły w wolontariacie min 40 godz. (wymaganą ilość godzin można rozłożyć w czasie maksymalnie na 4 miesiące).  Godziny i daty zapisywane są w specjalnie do tego celu prowadzonym zeszycie. Wolontariusz zobowiązany jest wpisywać swoje obecności wraz z podaniem ilości godzin jaką danej soboty pomagał w Schronisku.