Polityka prywatności

Start / Polityka prywatności

Klauzula informacyjna
W związku z obowiązującym od dnia 25 maja 2018r. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE przedstawiamy Państwu informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych, realizując tym samym obowiązek informacyjny.

Uprzejmie informujemy, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja im. 120-lecia Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce z siedzibą w Warszawie (01-472) przy ul. Podkowińskiej 2, prowadząca Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Milanówku (05-822) przy ul. Brwinowskiej 48.
 2. Telefon kontaktowy do Fundacji: 509 441 907
 3. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Państwa danych osobowych w zakresie: imię i nazwisko, numer PESEL, numer dowodu osobistego, numer telefonu, adres e-mail, adres. Wszystkie ww. dane są udzielane bezpośrednio przez Państwa w toku nawiązywania kontaktów.
 4. Państwa dane wykorzystywane będą zgodnie z przepisami, w celu i w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia procesu adopcyjnego, w tym także w celu zawarcia umowy adopcyjnej zwierzęcia będącego własnością Fundacji im. 120lecia Towarzystwa Opieki nad zwierzętami w Polsce, z siedzibą w Warszawie (01-472), ul. Podkowińska 2; prowadzenia księgowości; prowadzenia marketingu bezpośredniego.
 5. Odbiorcami Państwa danych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa ciążących na Fundacji oraz na Schronisku, upoważnieni pracownicy oraz wolontariusze administratora lub w razie potrzeby zleceniobiorcy, którzy świadczą usługi księgowe i internetowe na rzecz administratora.
 6. Podanie danych jest dobrowolne jednak niezbędne w celu zawarcia umowy adopcyjnej zwierzęcia będącego własnością ww. Fundacji.
 7. Państwa dane będą przechowywane zgodnie z powszechnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
 8. Posiadają Państwo prawo do dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania w przypadkach uzasadnionych przepisami prawa.
 9. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 10. Państwa dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 11. Z Administratorem Państwa danych osobowych można się skontaktować pisemnie na adres podany w pkt. 1, pod numerem telefonu 509 441 907 lub mailowo: fundacja120.schronisko@wp.pl