Olaf
20231129235246

Przekaż 1,5% podatku dla bezdomnych zwierząt
KRS: 0000150664

CEL SZCZEGÓŁOWY: Schronisko dla bezdomnych zwierząt im. Zofii i Romana Witkowskich w Milanówku.

FUNDACJA IM. 120-LECIA TOWARZYSTWA OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI W POLSCE
Przekazanie 1,5% nie wiąże się z dodatkowymi kosztami a nam pozwoli zapewnić bezdomnym zwierzętom utrzymanie, leczenie, rehabilitację.

Asta
20240719195640
Reja
20240704184325
Leon
20240624161441
Diun
20240614212924

Aktualności