Przekaż 1,5% podatku dla bezdomnych zwierząt
KRS: 0000150664

CEL SZCZEGÓŁOWY: Schronisko dla bezdomnych zwierząt im. Zofii i Romana Witkowskich w Milanówku.

FUNDACJA IM. 120-LECIA TOWARZYSTWA OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI W POLSCE
Przekazanie 1,5% nie wiąże się z dodatkowymi kosztami a nam pozwoli zapewnić bezdomnym zwierzętom utrzymanie, leczenie, rehabilitację.

Roxy
20240509190942
Bart
20240501220724

Aktualności